Tips og utfordringer

Tips

 • Som alle andre
  Mennesker med utviklingshemning har de samme behov og følelser som alle andre. Mange forstår langt mer enn det de gir uttrykk for.
 • Kan greie mye
  Mange med utviklingshemning kan få til mye bare de får tilrettelagt veiledning og får trene gjentatte ganger. De er glade i rutineoppgaver og er en stabil og god arbeidskraft.
 • Bør behandles aldersadekvat
  Inndeling i grad av utviklingshemning skjer ut fra IQ-nivå som sammenliknes med hvor langt et barn har kommet i utviklingen. Allikevel er det ikke riktig å behandle voksne mennesker med utviklingshemning som et barn. Deres alder, livserfaring og selvbestemmelsesrett har stor betydning.
 • Visuelle framstillinger hjelper
  Mennesker med utviklingshemning husker gjerne langt bedre det de ser enn det de hører. Derfor er bilder, film og tilrettelagt skriftlig informasjon gunstig for dem.

Utfordringer

 • Følge opp godt nok
  Det er viktig å tilrettelegge og følge opp mennesker med utviklingshemning godt nok. Mange trenger hjelp til å systematisere og trene samt en støtteperson. Etter hvert kan de fleste greie mye på egen hånd.
 • Individuell behandling
  Det er svært store forskjeller på mennesker med utviklingshemning. Man bør ikke generalisere hva utviklingshemning innebærer ut fra en eller noen få eller noen få personer med utviklingshemning.
 • Muntlig informasjon er vanskelig å huske
  Mennesker med utviklingshemning har gjerne dårlig korttidshukommelse, spesielt for muntlig informasjon. De oppfatter eller husker ofte ikke muntlig informasjon, spesielt hvis den er lang.