Les mer – Dagens bruk av samarbeidsfora i kommunene

Undersøkelsen er basert på nasjonale, anonyme registerdata for over 14 800 voksne personer registrert med utviklingshemning i NAVs register for uførepensjon i Norge i 2013. Man fant at over halvparten ikke var registrert i arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller i dagsenter i 2013. Rapporten inneholder også resultater fra en spørreundersøkelse til alle landets kommuner om tilbud om arbeidstiltak og dagaktivitet, samt bruk av samarbeidsfora, for voksne med utviklingshemning i Norge. Drøyt halvparten av landets kommuner deltok i undersøkelsen. Man fant at samarbeidsfora ikke brukes så mye.